Formularz zwrotu
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Przykładowy formularz zwrotu znajduje się poniżej:
 

……………… ….…………………………..                      Data, miejscowość................................................................

              imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................
             Adres zamieszkania

4Bee Sp. z o.o. Sp. komandytowa         Suchlica 5a, 74-404 Cychry
biuro@miodarki.com.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy (nr zamówienia) …..…............................................ zawartej dnia (data złożenia zamówienia) …...................................... .

W ramach realizacji umowy, otrzymałem produkt/produkty, od których zakupu odstępuję:

  1. ............................................................................................................................................
  2. …............................................................................................................................................
  3. …............................................................................................................................................
  4. …............................................................................................................................................
  5. …............................................................................................................................................

……................…………………….

podpis Klienta    

DARMOWA DOSTAWA
na koszyk powyżej 500zł oraz produkty wyróżnione na zielono
OBSŁUGA KLIENTA
Chętnie pomożemy. Napisz lub zadzwoń.
+48 723 710 100
lub biuro@miodarki.pl
ZWROTY TOWARU
Darmowy zwrot towaru do 14 dni
SERWIS PREMIUM
Serwis sprzętu w okresie gwaranci. Koszty transportu ponosi sprzedający.